ANBI

ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit is een status die de Stichting Historisch Erfgoed Smid Renders van de belastingdienst heeft gekregen omdat zij als goede doelen stichting aan bepaalde voorwaarden voldoet. Bijvoorbeeld dat de instelling zich (voor minstens 90%) inzet voor het algemeen belang, dat er geen winstoogmerk is en dat voldaan is aan de integriteitseisen.

De Stichting Historisch Erfgoed Smid Renders staat als zodanig bij de belastingdienst geregistreerd. De voorwaarden staan vermeld op de site van de belastingdienst.Voordeel hiervan is dat donaties (onder bepaalde voorwaarden) fiscaal aftrekbaar zijn voor de donateur (link).

Naam: Stichting Historisch Erfgoed Smid Renders

Contactgegevens
Adres: Berg 43 A te 5508 AP Veldhoven
Telefoon: 040-2544380
E-mail: Info@stichtingsmidrenders.com
Kamer van koophandel: 65549570
Fiscaal nummer RSIN: 856157752

Bestuurssamenstelling:
Secretaris: de heer J.W.L. Renders
Penningmeester: de heer J.A.A. de Jongh

Raad van Toezicht:
de heer P.A. Pellen (voorzitter)
de heer M.P.J. Baetsen
de heer A.H.C. Groenen

Doelstelling:
De Stichting Historisch Erfgoed Smid Renders stelt zich ten doel om een collectie stoommachines en bijbehorende werktuigen, alsmede modellen te beheren, te restaureren, in standhouden en onderhouden als historisch en cultureel erfgoed. Tevens wil zij haar collectie selectief uitbreiden en voor het publiek te ontsluiten. Door een deel van de machinerieën in bedrijf te presenteren is de stichting in staat om behalve de collectiestukken zelf ook de kennis van de werking, de bediening en het onderhoud te behouden en over te dragen. De stichting tracht haar doel te bereiken door het onderhouden en in werking stellen van machines en deze te tonen op de daarvoor geëigende dagen en plaatsen. Het is nadrukkelijk de bedoeling van de stichting dat iedereen laagdrempelig kennis kan nemen van het cultuurhistorisch verleden.

Beloning bestuurders
Conform de statuten van de stichting (artikel 3 lid 6) ontvangen de bestuurders geen beloning voor hun werkzaamheden.

Beleidsplan 2020-2022: klik op deze link
Jaarverslag 2022: klik op deze link
Jaarverslag 2021: klik op deze link
Jaarverslag 2020: klik op deze link

Dank aan onze sponsoren

Flying Bat Flying Bat Flying Bat Flying Bat Flying Bat Flying Bat Flying Bat Flying Bat Flying Bat Flying Bat Flying Bat Flying Bat Flying Bat Flying Bat Flying Bat Flying Bat Flying Bat Flying Bat Flying Bat Flying Bat Flying Bat Flying Bat Flying Bat Flying Bat Flying Bat Flying Bat Flying Bat Flying Bat Flying Bat Flying Bat Flying Bat Flying Bat Flying Bat